trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Sensipharm
trans
Klik hier om te adverteren.
trans
Wil je adverteren? Klik hier voor meer informatie.
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden
trans
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
trans
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)
 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)  

Traditionele Chinese Geneeskunde is de vertaling van Traditional Chinese Medicine (TCM). Beide termen duiden hetzelfde aan. Onder TCM vallen meerdere geneeswijzen zoals acupunctuur, qi-gong, kruidentherapie, cupping (glazen bollen die verwarmt worden en op de huid worden gezet, op de acupunctuurpunten) en Tuina. Door massage, moxing (het branden van kruiden op de acupunctuurpunten van ons lichaam) of door het inbrengen van uiterst fijne naalden op bepaalde plaatsen van het lichaam wordt de lichaamsenergie gestimuleerd. Doel hiervan is het tot stand brengen van harmonie in lichaam en geest. Een fundamenteel uitgangspunt van TCM is het behandelen van de persoon en niet alleen van de ziekte.

De principes van de Traditionele Chinese geneeskunde gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie waarin sprake was van "evenwicht" als het basisprincipe van het ons bekende universum (TAO). Ziekte werd hierbij gezien als het gevolg van een verstoring van het "evenwicht". Aan de TCM liggen twee belangrijke beginselen ten grondslag, het Yin-Yang beginsel en de Vijf Elementenleer.

In de TCM heeft een ‘gezond mens’ harmonie tussen yin en yang. Langdurige verstoring ervan kan leiden tot ziekten of klachten. Het Yin en Yang teken staan voor twee tegengestelde krachten. Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie, Qi of Chi genaamd (spreek uit 'Tsjie'). Deze energie heeft een negatieve, donkere, schaduwkant (Yin) en een positieve, lichte, zonnige component (Yang). Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van Yin en Yang. De witte stip in het zwarte deel van het Yin-Yangteken en de zwarte stip in het witte deel geven aan dat iets nooit helemaal Yin of helemaal Yang is. Er is een drang om elkaar aan te vullen en te zoeken naar evenwicht.

Naast het Yin-Yang beginsel heeft het traditionele Chinese denken nog een ander basisprincipe: de Vijf Elementenleer. De Chinezen hanteren vijf seizoenen (onze vier seizoenen plus de nazomer). Elk seizoen is verbonden aan een 'element': Vuur (zomer), Aarde (nazomer), Metaal (herfst), Water (winter) en Hout (lente). Het zesde element is het Keizerlijk Vuur dat een overkoepeling is en een stabilisator tussen de overige elementen. In de Yin-Yang theorie zijn lente en zomer Yang (veel energie) en herfst en winter Yin (weinig energie). De nazomer (aarde) staat in het midden. Het sluit de groei van lente en zomer af en luidt de rust van de winter in. De elementen corresponderen met organen in het menselijk lichaam. Elke verstoring van de cyclus - buiten of binnen het lichaam - roept een reactie op van een tegengestelde kracht om het evenwicht te herstellen. Vanuit deze wetenschap kan het lichaam geholpen dat evenwicht sneller te bereiken.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe organen en energie bij elkaar horen. Mensen met een ochtendhumeur komen 's morgens moeilijk op gang en zijn dan snel prikkelbaar. De energie van de ochtend hoort bij het element Hout. De emotie die bij Hout hoort, is onder andere boosheid of prikkelbaarheid. De energie die daar weer bij hoort, is de leverenergie. De acupuncturist zal zich dan inzetten om de energie van de lever te balanceren. Het opstaan zal minder moeite kosten; dat geeft de patiënt allicht een andere kijk op het leven.

De Chinese geneeskunde heeft een van de meest verfijnde diagnostische systemen van de wereld. Door het voelen van de pols, het zien van de tong en het stellen van gerichte vragen kan de Chinese geneeskundige de oorzaak van de ziekte opsporen.
Inspectie van de tong is een belangrijke diagnostische methode. Volgens de theorie van de TCM zijn de meridianen en interne organen allen direct of indirect verbonden met de tong. Dat wil zeggen dat de essentie van de organen de tong voedt en dat ook pathologische veranderingen zich kunnen manifesteren op de tong. Zo ook is de polsconditie een weerslag van de conditie van de organen, waardoor het voelen van de pols tot steun kan zijn in de beoordeling van locatie, aard en prognose van de ziekte.

Een behandeling start altijd met een achterhalen van de oorzaak van de klachten/ziekte. Dit gebeurt door het voelen van de pols, het zien van de tong en het gericht stellen van vragen. De Chinese geneeskunde heeft een van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Tijdens uw eerste bezoek krijgt u een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek kan 1 tot 2 uur kan duren. Tevens worden er een groot aantal vragen over allerlei aspecten van uw gezondheid doorgenomen. Dit kunnen vragen zijn over uw eetlust, de stoelgang, uw slaappatroon en bij vrouwen over de maandelijkse cyclus enzovoort. In deze eerste stap wordt alle informatie zoals uw klachten, signalen en symptomen verzamelt. Dan zal men uw pols voelen. Door nauwkeurig de spanning, breedte, diepte en snelheid van de pols te meten komt de TCM-arts of therapeut meer te weten over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de organen. Even belangrijk is het bekijken van uw tong. De vorm en kleur en de mate van beslag of vochtigheid geven informatie over uw energiesituatie. Verder wordt gekeken hoe uw uiterlijke kenmerken zoals gelaatskleur, glans van het haar, hoe uw vingernagels eruit zien, enzovoort. Aan de hand van al deze zaken kan het behandelplan opgesteld worden.

Bij een uit balans zijn van het lichaam probeert de TCM-arts of therapeut die balans te herstellen door voedingsvoorschriften, algemene leefregels en daar waar nodig specifiek werkende chinese kruiden voor te schrijven. Verder kan hij acupunctuurpunten prikken die zich op de meridianen (energiebanen) bevinden om zo de energiehuishouding weer in balans te krijgen. Het acupunctuurpunt kan ook gestimuleerd worden door moxing of cupping. Een recente mogelijkheid om een acupunctuurpunt te beïnvloeden is de toepassing met laser-licht. Er wordt als het ware 'geprikt' met een lichtbundeltje.

Op zoek naar een TCM-arts of therapeut? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Traditionele Chinese geneeskunde
Traditionele Chinese geneeskunde
Michael Grandjean & K. Birker
ISBN 9020243780
Basisboek Chinese geneeswijzen
Basisboek Chinese geneeswijzen
Harriet Beinfield & E. Korngold
ISBN 9069635011
De Chinese huisapotheek
De Chinese huisapotheek
Lihua Wang
ISBN 9069637308
Wat het lichaam je zegt
Wat het lichaam je zegt
Wataru Ohashi
ISBN 9069636123
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
www.gobert.nl
www.altijdbalans.nl
www.innerned.com
www.deridder-acupunctuur.nl
www.tianshu.nl
 
 
 
 
  trans