trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Wil hier adverteren? Kijk naar de mogelijkheden.
trans
Meer weten over adverteermogelijkheden?
trans
Klik hier om te adverteren
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden
trans
Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden
trans
trans
Ayurveda
 
Ayurveda  

Ayurveda is een hindoeïstische gezondsheidsleer uit India. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord ãyus wat betekent “leven”of “levensprincipe” en het woord veda dat refereert aan een kennissysteem. Ayurveda kan dus vertaald worden als “kennis van het leven”. Ayurveda is meer dan drieduizend jaar geleden ontstaan in India.

De Ayurveda ziet het lichaam niet los van de geest en natuur. Zij het begrip energie als iets dat niet te scheiden is van de energie van de geest en die van de gehele kosmos. De Ayurveda manifesteert zich als een met oosterse religieuze tradities verweven holistische therapie en is gericht op de totaalbenadering van de zieke. Ayurveda vindt zich vooral van nut als ziektepreventie en richt zich op het in balans brengen van de energieën in lichaam en geest. Volgens de Ayurveda is iemand pas gezond zodra de energieën in lichaam en geest in balans zijn.

De Ayruveda stelt dat alle energie – in de geest, het lichaam en de wereld om ons heen- drie karakteristieken heeft. Deze worden Dosha’s genoemd. Deze karakteristieken samen vormen de Tridosha.

• De eerste karakteristiek is impulsenergie (het bewegingsprincipe). Dit heet Vata. Vata is verantwoordelijk voor het zenuwstelsel, reguleert impulsen zoals beweging en verandering en houdt verband met de ademhaling. Als vata in balans is, voelt men zich vol energie, enthousiast en creatief. De geest rustig, helder en wakker. Als Vata niet in balans is, kan dit bijvoorbeeld leiden tot zenuwstoornissen of hyperventilatie.
• De tweede karakteristiek is vuurkracht (het stofwisselingsprincipe). Dit heet Pitta. Pitta zorgt voor vurigheid. Pitta regelt de spijsvertering, de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. In evenwicht zorgt Pitta voor tevredenheid, energie, spreekvaardigheid, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest.
• De derde karakteristiek is structuurkracht. Dit heet Kapha. Kapha geeft stevigheid en stabiliteit en houdt de vloeistofhuishouding in evenwicht. Als Kapha in balans is, uit zich dat in kracht, uithoudingsvermogen, een sterk immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit..
Als de drie dosha’s Vata, Pitta en Kapha met elkaar in harmonie zijn, voel je je gezond en straalt het lichaam een natuurlijke schoonheid uit.

Er zijn verschillende methodes om de energiebalans van een persoon te meten. De belangrijkste methodeis via de polsdiagnose. Op de manier kunnen de lichaamsstromen gemeten worden. Daarnaast is het mogelijk om de energiebalans te meten aan de hand van vragenlijsten die zo zijn opgesteld dat de verdeling van de drie dosha’s in een persoon naar voren komt. De “geneesmiddelen” van de Ayurveda zijn er vooral op gericht om door middel van de levensstijl en het gedrag de balans in de energiekarakteristieken te behouden of terug te brengen. Hiervoor worden verschillende methoden en technieken aangewend.

Veel yoga-concepten zijn sterk verweven met ayurvedische principes. Hetzelfde geldt voor diverse massagevormen. Ademhaling is volgens veel oosterse tradities de verbinding tussen het innerlijk en de uiterlijke wereld. De Ayurveda biedt een aantal specifieke ademhalingstechnieken die ook bij yoga en in de chakra-theorie gebruik worden. Ook zijn er Ayurvedische voedingssupplementen en huiverzorgingsproducten die een bijdrage leveren aan het in balans brengen van de energiehuishouding.

Op zoek naar een praktijk of therapeut? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Ayurveda in de praktijk
Ayurveda in de praktijk
Anil Kumar Mehta
ISBN 9020252593
Ayurveda voor een lang en gelukkig leven
Ayurveda voor een lang en gelukkig leven
Roelsma-Somer, S.
ISBN 9076771960
Ontstressen
Ontstressen
Jenny Sutcliffe
ISBN 9021543071
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
Wikipedia
Ayur Welness
Website ayurveda.nl
 
 
 
 
  trans