trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
Wil je adverteren? Klik hier
trans
Meer weten over de de adverteermogelijkheden?
trans
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden?
trans
trans
Celzouttherapie
 
Celzouttherapie  

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Door gebrek aan minerale zouten vindt een remming van de celstofwisseling plaats. Een gebrekkige stofwisseling geeft overbelasting, wat op den duur aanleiding is voor klachten. Bij toevoer van de ontbrekende minerale zouten komt de verstoorde celstofwisseling weer op gang. Celzouttherapie is er op gericht om het door overbelasting optredend tekort aan celzouten aan te vullen.

Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezig hield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüßler. Zijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen geneeswijze, die werkt met de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn.

Dr. Schüßler was een homeopathische arts. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüßler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van de verliezen. Hij ging zelfs verder: "Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden".

De celzouten volgens dr. Schüßler bevatten zodanig verdunde (verwreven) mineraalzouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden. De werkzame stof wordt door de slijmhuid van de mond opgenomen en snel in de bloedsomloop naar alle cellen getransporteerd.
Daar vervullen de celzouten hun werking:
Ze verzorgen de bouwstoffen van de cel
Ze geven impulsen en helpen de cellen
Ze zorgen dat noodzakelijke voedingsstoffen beter worden opgenomen en gebruikt
Ze zorgen er als katalysator voor dat de cellen goed en doelgericht werken

De therapeut kan het gebrek aan mineraalzouten op verschillende manieren vaststellen. De meest gebruikte manier is de gezichtsanalyse. Het gezicht is namelijk het meest doorbloede huidoppervlak waar dus af te lezen is wat zich inwendig afspeelt. Door middel van het bekijken van bepaalde gelaatstrekken, kleur e.d. worden de mineraalbehoeftes herkent. Daarnaast is het belangrijk om het functioneren van het lichaam in beeld te brengen. Dit vertelt ook veel over de reserves aan mineraalzouten. Een andere gebruikte manier is de kinesiologische spiertest (zie Kinesiologie). Na vaststelling van de tekorten stelt de therapeut de hoeveelheid die moet worden ingenomen vast. De mineraalzouten worden in de vorm van tabletten ingenomen.

Een praktijk of winkel vinden? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Dr. Schusslers celzouttherapie
Dr. Schusslers celzouttherapie
Dick van der Snoek
ISBN 9020201468
Gezichtsdiagnose
Gezichtsdiagnose
D. van der Snoek & I. van der Snoek
ISBN 9020244027
Schussler celzouten
Schussler celzouten
SchhÃssler, W.H.
ISBN 9044717846
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
Instituut voor Celzouttherapie
Het Nederlands centrum voor Dr. Schussler's celzouttherapie
 
 
 
 
  trans