trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Wil hier adverteren? Kijk naar de mogelijkheden.
trans
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
Adverteren? Klik hier
trans
Wil je adverteren? Klik hier
trans
trans
trans
Gestalttherapie
 
Gestalttherapie  

Gestalttherapie is een vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: een crises in de leefsituatie of werk, lusteloosheid of depressie, burn out, eetproblemen of slaapproblemen.

Frederick Perls (1893-1970), de grondlegger van Gestalttherapie, was Duits psychiater en psychoanalyticus. Uit onvrede met de visie en werkwijze van de psychoanalyse zocht hij rond 1930 naar een meer directe benadering om therapie te bedrijven. Tijdens deze zoektocht kwam hij in aanraking met de Gestaltpsychologie. Deze tak van de psychologische wetenschap, waarin de waarneming centraal staat, stelt dat de mens een ingeboren behoefte heeft zijn/haar ervaringen te ordenen door zinvolle, bij zijn/haar situatie en persoonlijkheid kloppende gehelen (Gestalten) te vormen. Het geheel is meer dan de optelsom van de afzonderlijke elementen. Deze zienswijze beïnvloedde zijn waarneming van, en denken over, psychotherapie en de praktische uitvoering hiervan en inspireerde hem om een werkwijze te ontwikkelen die vanuit de ervaring in het hier en nu op zoek gaat naar passende, creatieve antwoorden op de voorliggende problemen.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef (awareness) krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om aandacht blijven vragen op de achtergrond.

Samen met een therapeut gaat de cliënt het proces aan om zichzelf te verkennen. Zo'n proces is een ontdekkingsreis. Gestalttherapeuten zijn hiertoe opgeleid en ze zijn ervaringsdeskundig. Een Gestalttherapeut volgt de cliënt, daagt hem/haar uit en confronteert de cliënt. De cliënt laat zich hierin leiden door zijn/haar gevoelens, gedachten, impulsen en maakt gebruik van zijn/haar stem, lichaam, taal en andere expressiemogelijkheden. Door dit volgen en onderzoeken worden ook delen van de persoon ontdekt als onaf en conflictueus. Hier richt het verdere onderzoek zich op.

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt gedragingen en gevoelens die vroeger wel, maar nu niet meer effectief voor hem/haar zijn. Men ervaart het zelf en krijgt inzicht in de situaties nu en toen en de mogelijkheid om onaffe zaken te voltooien. Er kunnen steeds andere aspecten van de persoonlijkheid aan bod komen. Het is als het pellen van een ui. Lichaamswerk en beeldend werk zijn belangrijke werkvormen bij Gestalttherapie. Ook meditatie neemt een plek in. Gestalttherapie kun je individueel, in een groep of samen met je partner doen.

Op zoek naar een therapeut/praktijk? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Gestalttherapie in beeld / druk 1
Gestalttherapie in beeld / druk 1
A. Nederlof
ISBN 9024417260
Gestalttherapie tussen toen en straks
Gestalttherapie tussen toen en straks
Georges Lambrechts
ISBN 9064453209
Handboek gestalttherapie
Handboek gestalttherapie
Chris Hatcher & Himelstein, Ph.
ISBN 9063500971
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
NBGT
 
 
 
 
  trans