trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Fytotherapie, voedingssupplementen, lichaamsverzorging,  natuurvoeding en reform
trans
Klik hier om te adverteren.
trans
Adverteren? Klik hier
trans
Wil je adverteren? Klik hier
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden?
trans
trans
Homeopathie
 
Homeopathie  

Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden. Het doel van de homeopathie is het herstellen van het natuurlijke evenwicht, zowel op lichamelijk gebied als psychisch. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er ziekten ontstaan.

Binnen de homeopathie bestaan 2 stromingen: de klassieke en de klinische homeopathie.
De naam ‘klassieke homeopathie’ geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt, maar er ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij klinische homeopathie staat niet de gehele persoon, maar de ziekte centraal. De arts of therapeut kiest een middel dat meer aansluit bij de klinische diagnose van de ziekte dan bij de algemene symptomen van de patiënt. Deze methode wordt meestal toegepast in acute situaties en bij zelfmedicatie.

Het onderscheid tussen de klassieke en klinische benadering blijft overigens enigszins kunstmatig. In de homeopathie wordt altijd zoveel mogelijk gezocht naar het middel dat optimaal past bij de persoon en diens situatie.

Homeopathie werkt met homeopatische geneesmiddelen, deze spreken namelijk het natuurlijk herstelvermogen van de mens aan. Homeopathische middelen geven een energetische prikkel waardoor lichaam en geest worden aangespoord om de oorzaak van de klachten aan te pakken en zo weer in balans te komen. Hoe meer verdund en geschud, hoe meer verfijnd de energie van de substantie in het homeopathisch middel terecht komt en ook hoe krachtiger de werking is in het menselijk organisme. Als het lichaam een wezensvreemde stof niet afdoende kan afvoeren, heeft dit uitwerking op het organisme. Acute of chronische ziekten kunnen het gevolg zijn. Om vergiftigingsverschijnselen te voorkomen worden homeopathische middelen niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend. De middelen worden eerst meerdere malen verdund en krachtig geschud (potentiëren). Met het potentiëren wordt de directe (giftige) werking van de stof ontkracht. Het op die manier verkregen middel is daarmee drager van de energie (oertinctuur), die het geneeskrachtige reactievermogen van de mens direct tot werking aanzet. Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden.

De homeopathische geneesmiddelen worden voor 80% gemaakt van planten. De resterende 20% wordt gemaakt van mineralen, dierlijke substanties en ziektemateriaal (nosodes). Homeopathische geneesmiddelen bestaan in druppels, korrels en tabletten.
Bij een homeopathisch consult wordt gekeken naar de totale mens, in samenhang met zijn medische klacht. Een homeopathisch consult vergt daarom meer tijd dan een consult bij een reguliere huisarts of specialist. Het eerste consult duurt gemiddeld 1,5 uur, vervolgconsulten 1 uur. Tijdens het consult neemt de homeopaat met de cliënt allerlei vragen door om een goed beeld te krijgen van diens gehele gestel. Vragen over vroegere ziekten en eerdere behandelingen, over hoe de patiënt zich voelt bij warmte en bij kou, wat hij eet en drinkt en of het een ochtend- of avondmens is. Daarnaast zal hij vragen naar andere specifieke eigenschappen van de patiënt, zoals of deze snel uit zijn doen is, snel geprikkeld is, verlegen en onzeker of juist zelfverzekerd is.

Na het eerste consult gaat de homeopaat eerst het e.a. rangschikken en analyseren, hij/zij bekijkt de zaak van alle kanten, daarna gaat hij repertoriseren. Daarmee wordt bedoeld dat hij/zij op zoek gaat naar middelen die gelijksoortige klachten teweeg brachten bij proefpersonen, daarna wordt geschift met de bedoeling dat er maar een aantal middelen overblijven. Vervolgens worden deze middelen met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt weer geanalyseerd. Daarna moet een afweging worden gemaakt, in welke potentie het middel gegeven gaat worden, hoe vaak en op welke manier het middel moet worden ingenomen. Als de cliënt na gemiddeld 5 a 6 weken terugkomt, zal de homeopaat bepalen of de cliënt in totaliteit vooruit is gegaan. Een klassiek homeopaat leert tijdens zijn opleiding hoe hij klachten moet interpreteren. Wat hij niet probeert te doen is klachten te onderdrukken, hij wil de patiënt in zijn geheel genezen. Het onderdrukken van klachten ontstaat vaak als alleen naar de klacht wordt gekeken en niet naar het totale beeld.

Op zoek naar een homeopaat? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Homeopathie
Homeopathie
Lockie, A.
ISBN 9064078092
De homeopathiegids
De homeopathiegids
Ambika Wauters
ISBN 9059205901
Samuel Hahnemann
Samuel Hahnemann
Trevor M. Cook
ISBN 9071669467
Homeopathie voor het gezin
Homeopathie voor het gezin
Leo Borliachon & Borliachon, L.
ISBN 9062670105
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
www.homeopathie.nl
www.nvkh.nl
www.klassieke homeopathie.nl
 
 
 
 
  trans