trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Klik hier om te adverteren
trans
Adverteren? Klik hier
trans
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden
trans
Meer weten over de adverteermogelijkheden?
trans
trans
Kinesiologie
 
Kinesiologie  

Kinesiologie betekent letterlijk: 'De leer van de beweging'. Het is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die energiebalans kan worden hersteld. Het doel van de kinesiologie is dus om het lichaam in zijn totaliteit weer in balans te brengen.

In de kinesiologie wordt gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van je energie (meridianen). Hierbij bekijkt de kinesiologie de mens in zijn totaliteit (holistische benadering). De mens is een geheel van structuur, chemie en emotie. Op al deze punten kan stress ontstaan die weer zorgen voor een onbalans in de energiehuishouding. Binnen de kinesiologie wordt het begrip stress zeer ruim opgevat en onderverdeeld in 3 groepen:
mechanische stress: lichamelijke problemen als gevolg van (sport)blessures, gewrichtsslijtage, orgaanproblemen en dergelijke;
chemische stress: gelegen op het gebied van voeding, zoals allergieën, verkeerd of eenzijdig eten, maar ook het gebruik van medicijnen, milieuvervuiling en electrosmog;
emotionele stress: de meest bekende vorm, die te maken heeft met problemen op het werk, in de relatiesfeer, angsten, verdriet en boosheid.
De (toegepaste) kinesiologie werd in de jaren '60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart. Hij bundelde daarin onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, geneeskunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psychologie. Het werken met spiertesten vormt de basis. Goodheart had in zijn praktijk namelijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte. Een kinesioloog kan deze veranderingen via spiertesten waarnemen en zoeken naar een therapie.

Uitgangspunt bij een behandeling bij een kinesioloog zijn dus de spiertesten.  De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden, omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van spiertesten, uit wat de beste manier is om de energie van deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van de klachten.

De kinesioloog gebruikt verschillende correctietechnieken, zoals het masseren van bepaalde punten op het hoofd of lichaam, het masseren van de aanhechtingspunten van de spieren, het inzetten van bloesemremedies, het gebruik van kleuren, affirmaties, edelstenen of andere natuurgeneeskundige geneeswijzen.

Binnen de kinesiologie heb je verschillende stromingen:
• Edu-kinesiologie, ook wel brain-gym genoemd.
Grondleggers van dit systeem zijn Paul en Gail Dennison. Met een reeks aan oefeningen kan o.a. de samenwerking tussen de rechter- en linkerhelft van de hersenen worden gestimuleerd. Het resultaat hiervan is betere communicatie, makkelijker lesstof op kunnen nemen, werken aan dyslexie, en een optimalisering van je visie.
• Wellness-kinesiologie (stress realease). Dit is een uitgebreid systeem met stress reducerende technieken, om stress beter hanteerbaar te maken of te transformeren. Dit systeem is ook toepasbaar bij allergieën, hormonale klachten en verslavingen.
Grondlegger van dit systeem is Wayne Topping.
Touch for Health, grondlegger John F. Thie.
Deze chiropractor was diep onder de indruk van het door Goodheart ontwikkelde systeem en zag dat veel van de simpele technieken ook door leken konden worden gebruikt, om zo bij te dragen aan hun eigen gezondheid. Voor meer info kijk op: Touch for Health.
• LEAP (Learning Enhancement Acupressure Program) Met LEAP wordt gewerkt aan een totale breinintegratie d.w.z. dat alle hersencentra op een juiste manier samen kunnen werken en niet alleen in normale omstandigheden maar juist ook in stressvolle situaties. Grondlegger van deze methode is Charles Krebs.
• Three in one concepts (One Brain).
De One Brain® Methode, van Three In One Concepts™, Inc, is begin jaren 80 ontwikkeld in Californië. De grondleggers zijn Gordon Stokes en Daniel Whiteside. Het is een methode die zich richt op mogelijkheden en het maken van keuzes. Interessant is dat niet gewerkt wordt aan het probleem waar iemand mee komt, maar aan de stress en zelftwijfel die meespeelt. Die zorgen ervoor dat iemand geen helder zicht heeft op zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Dit beperkt de keuzes die gemaakt kunnen worden om de situatie te veranderen. Door het verlagen van de stress wordt het makkelijker om mogelijkheden te zien en weer gemotiveerd te raken om uitdagingen aan te gaan.

Kinesiologie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn lichamelijke klachten of geestelijk onbalans. Een herstelde balans maakt dat iemand zich al beter voelt ook al is hij medisch gezien nog ziek. Iemand met suikerziekte kan niet genezen worden door een kinesioloog, maar wel geholpen worden om zich, ondanks zijn ziekte, beter en energieker te voelen. Bij kinderen en volwassenen kunnen door middel van kinesiologie heel goed voedsel-overgevoeligheden worden opgespoord.

Kinesiologie kan helpend zijn bij:
* allergieën en intoleranties
* hypo- en hyperglycaemie
* vermoeidheid, burn-out
* onbegrepen ziektebeelden
* stress
* dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen
* faalangst
* gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit
* (chronische) pijnklachten
* whiplash
* "niet lekker in je vel zitten"
* trauma’s en angsten
* verslavingen (stoppen met roken; overgewicht)
* relatieproblemen

Op zoek naar een Kinesioloog? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Kinesiologie voor kinderen
Kinesiologie voor kinderen
Baureis, H. & Wagenmann, C.
ISBN 9076771952
Brain gym in de praktijk
Brain gym in de praktijk
P. Dennison & Dennison, G.
ISBN 9076771804
Kinesiologie praktisch toepassen
Kinesiologie praktisch toepassen
Franz Decker & B. Backer
ISBN 9044700723
In balans met toegepaste kinesiologie
In balans met toegepaste kinesiologie
Ann Holdway
ISBN 9069633884
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
Lilian Beeks (www.derozenquartz.nl)
www.ki-net.nl
www.3in1concepts.nl
 
 
 
 
  trans