trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
Contact
trans
 
Interesse in adverteren? Klik hier
trans
Meer weten over de advertentiemogelijkheden?
trans
Meer weten over de de adverteermogelijkheden?
trans
Wil je adverteren? Klik hier
trans
Kijk hier voor de adverteermogelijkheden?
trans
trans
Bioresonantie
 
Bioresonantie  

Bioresonantie-therapie is een geneeswijze waarbij wordt uitgegaan van trillingen. Vanuit de biofysica is bekend dat alle processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Bekend zijn de E.C.G. (hartfilmpje) en het E.E.G. (hersenfilmpje). De besturing gebeurt doordat de cellen onderling met elkaar communiceren (uitwisselen van informatie) via kenmerkende trillingpatronen. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd.

Het Bio uit bioresonantie is afkomstig van biologische systemen, zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen.
Resonantie is het fenomeen dat iedereen kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben op dat moment dezelfde trilling. Bioresonantie betekent dan ook letterlijk: resonantie tussen levende systemen.

Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Deze trillingen worden gemeten door het bioresonantie-apparaat. Het apparaat scheidt de gezonde (harmonische) trillingen en ongezonde (disharmonische) trillingen van elkaar. De harmonische trillingen worden via een plaat met elektroden weer teruggeven aan de persoon. De disharmonische trillingen worden door het bioresonantie-apparaat exact omgedraaid. Er wordt dus een balans gecreëerd waardoor de verkeerde trilling opgeheven wordt. Ook de tegengestelde trilling komt via de plaat weer naar binnen en wordt daar opgevangen door de lichaamsvloeistoffen (bloed en lymfe) en de meridianen (bekend van de acupunctuur). Het lichaam zorgt er dan zelf voor dat alle harmonische en omgedraaide disharmonische trillingen verspreid worden.

Afhankelijk van de klacht wordt op verschillende plaatsen op het lichaam de trillingen gemeten. Dit meten kan op verschillende manieren gebeuren: met een biotensor, via elektroden op het lichaam, via een bekerelektrode met hierin speeksel, urine of ontlasting of via elektro-acupunctuur. Met zo’n specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Deze therapie is vooral bekend geworden vanwege het succes bij de behandeling van allergieën en bestaat al zo’n 25 jaar. Vooral hooikoorts, allergieën en medicijnen zijn erg succesvol behandeld. In principe spelen verstorende energieën bij bijna alle ziekten en klachten een rol. Daarom kan met deze therapie ook goed resultaat geven bij aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal. Tevens is bioresonantie-therapie effectief bij huid- , luchtweg- en longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, algehele malaise, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, vrouwenklachten, rugklachten, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkaden zoals littekens.

Op zoek naar een praktijk? Ga naar de wegwijzer.

    trans
 
BOEKENTIPS:
Bioresonantie therapie
Bioresonantie therapie
R.D. Will
ISBN 9060306732
 
GEBRUIKTE BRONNEN:
Wikipedia
 
 
 
 
  trans