trans trans trans trans trans trans
trans
Home
ABC
Wegwijzer
Ervaringen pagina
Agenda
Nieuwsbrief
Adverteren
trans
 

trans

LV Totaal
abc alternatievegeneeswijzen.nl
Hatertseweg 181
6533 AE Nijmegen
info@abcalternatievegeneeswijzen.nl
trans

Disclaimer

Dienstverleners
Voor klachten over de behandeling bij de dienstverleners die op onze site vermeld staan, moet je je wenden tot de desbetreffende behandelaar/instituut. abc alternatievegeneeswijzen heeft geen bemoeienis met, noch verantwoordelijkheid voor individele behandelingen. In het kader van de kwaliteit van de dienstverleners die op onze site vermeld staan, stellen wij het wel op prijs als je ons op de hoogte van de aard van de klacht en de afhandeling hiervan wilt houden.

Informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de site besteden, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie. Wij wijzen je erop dat de informatie op deze site op geen enkele wijze kan worden gezien als medisch advies. Raadpleeg bij voortdurende en/of ernstige klachten altijd je huisarts. Wij raden je aan om voor gebruik altijd de informatie op het etiket en/of de bijgeleverde handleiding zorgvuldig door te nemen.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Linken
Linken en verwijzingen naar pagina’s van abc alternatievgeneeswijzen.nl op internet is in beginsel toegestaan, mits wij hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. abc alternatievgeneeswijzen.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar/ waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright abc alternatievegeneeswijzen.nl - Alle rechten voorbehouden. De inhoud (ontwerp, foto’s) van deze site is beschermd onder de Nederlandse wet, en mag niet gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd of tentoongesteld worden zonder de schriftelijke toestemming vooraf door abc alternatievegeneeswijzen.nl. Het is niet toegestaan om logo’s, trademarks, copyrights of andere notities uit de teksten te verwijderen.

trans
 
 
trans
 
  trans